"Wij zijn ervan overtuigd dat kunst van ongelooflijk groot belang is voor onze maatschappij. Door haar verbeeldingskracht en door vragen te stellen bij vanzelfsprekendheden en vooronderstellingen. Zo maakt kunst zichtbaar wat buiten ons blikveld valt. Kunstenaars helpen ons dan ook om op een andere manier naar de wereld te kijken."

— Arno van Roosmalen, directeur Stroom Den Haag

 Welkom

“Na jaren waarin bezoekerscijfers en eigen inkomsten heilig waren, wordt door presentatie-instellingen gezocht naar een nieuwe, kwalitatievere omgang met kunst en vooral haar publiek. In plaats van de presentatie van meer tentoonstellingen en evenementen wordt gekozen voor een geconcentreerdere praktijk met een soms ongewisse uitkomst.”

— Domeniek Ruyters, interview met Arno van Roosmalen in Metropolis M

Geen statische lezingen waarbij het publiek in een zaal zit en luistert, maar tijdens onze Uncertainty Seminars werd twijfel omarmd als culturele strategie. Objecten spraken, stiltes vielen en de ruimte werd steeds getransformeerd

 De twijfel omarmen

In 2019 startten we met ons programma Our House, your Home. Internationale organisaties werden als gasten uitgenodigd met projecten die zij het meest urgent, passend of uitdagend vonden. Na Visual Culture Research Center uit Kiev, boden we left gallery (online) en Languid Hands (Londen) ‘our house’ aan.

“Ik vind het erg belangrijk dat je, als je een vast proces gewend bent, juist kiest voor een organische aanpak zoals Stroom heeft gedaan. Je moet een bepaalde institutionele moed oproepen om vaste processen te doorbreken — neer te leggen wat je altijd al deed en te ontdekken hoe je dingen anders kunt benaderen.”

— Vasyl Cherepanyn, directeur VCRC

 Our House, your Home

“Actie voeren tegen mensenrechtenschendingen vergt volharding en uithoudingsvermogen. Behalve onrecht adresseren en processen rond vastgelopen of vergeten zaken in beweging brengen, zijn er zelden directe resultaten te vieren. (…) [Oleg] Sentsovs gevangenschap is nauw verbonden met de bezetting van de Krim... Het is pure geopolitiek. Tegelijkertijd doet Cherepanyn een oproep aan Europese steden om Sentsov te beschouwen als Europeaan.”

— Frits Dijks, 'Hybrid Peace: The Trial against Oleg Sentsov' in Jegens&Tevens [Op 7 sep2019 werd Sentsov door Rusland vrijgelaten in een uitwisseling van krijgsgevangenen met Oekraine.]

Het Visual Culture Research Center, onze gast uit Kiev onderzocht het begrip ‘vrede’ vanuit de verschillende ‘waarheden’ die naast elkaar lijken te bestaan. De ramp met vlucht MH17, de Maidan revolutie en het Oekraïne referendum toonden de urgentie van het thema - o.a. tijdens het Movies That Matter Festival.

 Hybrid Peace

“Een galerie vermomd als Apple Store”

— Algemeen Dagblad

rite of access, het project van left gallery, speelde met de toegankelijkheid van digitale kunst. Als virtueel platform namen ze voor de eerste keer intrek in de fysieke ruimte van een kunstinstelling. Door gebruik van bitcoin en blockchain technologie kon je werken kopen variërend van flight simulator tot ruziënde robot.

 Slimme showroom digitale kunst

Het Londens duo Languid Hands presenteerde hun nieuwe film Towards a Black Testimony: Prayer/Protest/Peace en toonde hoezeer Zwarte getuigenissen worden genegeerd, vertroebeld en vaak totaal ondermijnd. Towards a Black Testimony was daarnaast ook een platform voor lezingen, performances en de DeeDee Talks met de Afro Nederlandse gemeenschap in Den Haag.

“Het concept ‘Towards a Black Testimony’ haalt zijn kracht uit het publieke programma, waarin ruimte is voor discussie en eigentijdse stemmen.(…) Dat Languid Hands nog steeds dezelfde problemen aankaart, zegt veel over hoe langzaam maatschappelijke veranderingen plaatsvinden.”

— George Vermij in Den Haag Centraal

 Zwarte getuigenissen

“Vaak wordt gezegd waar een wil is, is een weg. Ik zou het geen wil willen noemen, maar passie, passie voor architectuur, passie voor de omgeving en passie voor kunst. En passie kan alle betrokkenen in het laten samen lopen van omstandigheden niet worden ontzegd.”

— Nora van Klingeren

Adviseren, bemiddelen, ondersteunen en initiëren— dat is wat we doen, ook als het gaat om kunst in de openbare ruimte. In 2019 zorgden we er voor dat een monumentaal kunstwerk uit 1965 van Pierre van Soest vanuit Amsterdam naar Den Haag kwam om straks deel uit te maken van het Van Klingeren Paviljoen.

 Zorg voor kunst in de openbare ruimte

En ging ook dit Escher mozaïek niet verloren.

 Zorg voor kunst in de openbare ruimte

Zefir7 is een vaste prik voor studenten en professionals, maar iedereen is welkom.

Iedere maand vindt Zefir7 plaats, het ontwerperscafé dat we hosten i.s.m. de BNO. Van grafisch- en letterontwerp en product-design, tot mode en textiel, interactive media en webdesign — het wordt allemaal besproken.

 Populair ontwerperscafé

Haagse kunstenaars presenteren zich steeds vaker internationaal. We verstrekken o.a. de zogenoemde SPOT subsidies om die zichtbaarheid mogelijk te maken en te versterken. Dit is een overzicht van de landen waar Haagse kunstenaars in 2019 een presentatie gaven:
Artist

 Haagse kunstenaars in de SPOT-light

“Stroom biedt op een omvangrijke manier steun aan jonge (en gevestigde) Haagse kunstenaars, en zou als model kunnen dienen voor andere steden. De Stroom Invest Week is een verlichtende educatieve ervaring die licht werpt op alle facetten van het bruisende hedendaagse cultuurklimaat in Den Haag.”

— deelnemer Invest Week

Internationaal belangrijke curatoren en kunstprofessionals kwamen voor de Stroom Invest Week naar Den Haag om talentvolle lokale kunstenaars te bezoeken. Een prettige en effectieve manier om hen in hun artistieke ontwikkeling te ondersteunen en om hun zichtbaarheid ook buiten de stad te vergroten.

 Aandacht voor kunst en kunstenaar

“Mijn werk reflecteert de dagelijkse realiteit van Curaçao. Veel Curaçaoënaars pakken alles aan om te overleven. De ene dag zijn ze automonteur en de volgende dag verkopen ze vis. Voor mij als kunstenaar gaat het niet zozeer over de referenties die mensen hebben als wel wat voor betekenis ze zelf geven aan het werk”

— Tirzo Martha, interview in Beelden Magazine met Paulo Martina

Caribische percussie muziek en de onthulling van het beeld De dematerialisatie van de vijf geboden in de vijf zintuigen werden door een enthousiast publiek begeleid. Dit nieuwe werk van Tirzo Martha verrijkt De Beeldengalerij in het centrum van de stad.

Play

 Swingende onthulling

“Ik kan me geen betere manier inbeelden om kennis te maken met Den Haag en met Stroom dan met de zielen die deze bibliotheek door de jaren heen gepasseerd zijn.”

— Reading Resident Renée Mboya

Als gebaar tegen de oprukkende prestatiedruk bieden we de gasten van ons Reading Residency programma een plek voor stille reflectie aan zonder te streven naar een eindresultaat. Een plek om op adem te komen, om te herbronnen. In dialoog met onze bibliotheekcollectie. In 2019 verwelkomden we de volgende RR gasten: Katarina Petrovic (Belgrado), Renée Mboya (Nairobi) en Jules Rochielle Sievert (New York).

 Bezinning in de luwte

Jeroen Eisinga won de Ouborg Prijs 2019. Met deze stadsprijs eren we zijn uitzonderlijke niveau en kwaliteit. Eisinga maakt films over leven en dood, angst, noodlot en catastrofe. De laureaat kreeg een geldbedrag, een tentoonstelling in Kunstmuseum Den Haag en de publicatie Jeroen Eisinga - De maatschappelijke ladder uitgegeven door Stroom.

"'Het is een boek vol ideeën en ontdekkingen,' vertelt Jeroen Eisinga (Delft, 1966) in het café van het Kunstmuseum. 'Met mijn vrouw heb ik er zes maanden onafgebroken aan gewerkt. Ik ben er echt heel blij mee. Het omvat 25 jaar kennis en achtergronden; alles wat je nog niet van me kende staat er in.’"

— Jeroen Eisinga, interview in Het Parool met Jan Pieter Ekker

 Ouborg Prijs 2019

In 2019 organiseerden we een studiereis voor Haagse kunstenaarsinitiatieven naar Praag, een buitengewone kans om via ontmoetingen met culturele collega’s geïnspireerd te raken en om een internationaal netwerk op te bouwen.

In 2019 gingen mee:

— Quartair, The Balcony/Susan Bites, Jegens & Tevens/ism space, Annastate, Locatie Z/Pip expo, 1646, Æther Haga, Billytown/alternative art guide en Stroom Den Haag.

 Studiereis Praag – lokale inzichten