19. 02. 20

Welkom bij Stroom Den Haag!

Wij zijn ervan overtuigd dat kunst van ongelooflijk groot belang is voor onze maatschappij. Door haar verbeeldingskracht, haar ‘belangeloosheid’, en door voortdurend vragen te stellen bij vanzelfsprekendheden en vooronderstellingen. Zo maakt kunst zichtbaar wat buiten ons blikveld valt. Daarin ligt haar kracht.

Wij vragen ons af of we als organisatie in onze huidige vorm optimaal zijn toegerust om kunst en kunstenaars daartoe in staat te stellen. Daarom gaan we in de komende jaren op onderzoek uit. Samen met jou, als onze partner. Want ons onderzoek krijgt vorm in een experimenteel publiek programma. Daarover binnenkort meer.

Onze deuren blijven dus gewoon geopend. Daarnaast gaan we onverminderd door met onze programma’s op het gebied van kunst in de publieke ruimte en met activiteiten waarmee we Haagse kunstenaars ondersteunen en stimuleren.